documenta 14

Lyssna på en bit av World Disorder här!

WORLD DISORDER skrevs 2017 på beställning från konsteventet documenta 14 i Kassel och Aten. Jag bestämde att verket skulle beskriva världen idag ur min personliga synvinkel, att jag skulle göra det vackra fult och det fula vackert. Men det är svårt, som den här mannen på bilden som finns med i några av mina verk, hur gör man en sådan person vacker? Det går inte. Däremot innehåller verket vackra grodor, vackra och samtidigt skrämmande ljud av krig: en stad en vanlig dag när något plötsligt händer, i dataspelsvärlden och i ett barns ensamma lek en regnig dag.

Och till sist det mäktiga ljudet av havet när det överröstar någons mer och mer desperata rop, meningar som: "All my life has been about WINNING".

Några framföranden av World disorder:

documenta 14 i Kassel och Aten april-september 2017.

Radio:

12.04.2017 – Cannibal Radio, Athens

01.05.2017 – Vokaribe Radio, Barranquilla

21.05.2017 – RSI, Douala

04.06.2017 – RURUradio, Jakarta

17.06.2017 – SAVVY Funk, Berlin

24.07.2017 – Rádio MEC FM, Rio de Janeiro

15.08.2017 – WPFW, Washington DC

01.09.2017 – Radio Beirut, Beirut

15.09.2017 – Deutschlandfunk Kultur, Berlin


29.06.2019 och 19.04.2020

Sveriges radio P2 Musikmagasinet Klimat

https://sverigesradio.se/avsnitt/1480250


Radiophonic spaces:

https://www.hkw.de/en/programm/projekte/2018/radiophonic_spaces/radiophonic_spaces_mehr_zum_projekt/radiophonic_spaces_mehr.php


Local Harmonie, Duisburg Tyskland, kulturfestival i samarbete medf Deutschland Radio september 2017.


Uttaget till Space 21 i Irakiska Kurdistan 2020, framskjutet till 2021.